FAQ: Het #Turteltaksproces

De afgelopen jaren misbruikten mutinationals de overheidssubsidies voor zonnepanelen. De regering wil de gigantische kost daarvan op de consument verhalen en voert een speciale taks in: de Turteltaks. Tom De Meester, energiewatcher van de PVDA, verzet zich, samen met ruim 10.000 andere consumenten, die eerder onze petitie www.stopturteltaks.be tekenden, en start een proces tegen deze onrechtvaardige taks.

Wat is de Turteltaks?

Vanaf 1 maart wil de Vlaamse regering een jaarlijkse stroomtaks invoeren van 100 euro per gezin. Wie elektrisch verwarmt of een bedrijfje heeft betaalt nog meer.

Waarom een proces?

De Turteltaks is eind 2015 door de Vlaamse regering door het parlement gejaagd en als wet in het Staatsblad gepubliceerd. Minister Turtelboom heeft daarbij een negatief advies van de Raad van State naast zich neer gelegd. De Raad van State zegt uitdrukkelijk dat de Turteltaks ongrondwettelijk is. Daarom stappen wij naar het Grondwettelijk Hof om de wet te laten vernietigen.

Kunnen we winnen?

Ja, absoluut. Met de Turteltaks voert de Vlaamse regering een taks in op het energieverbruik, terwijl de federale regering dat eerder ook al deed. Twee keer belasting heffen op hetzelfde is volgens de Grondwet verboden. Bovendien schendt de Turteltaks ook het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel. Alleenstaanden en gezinnen betalen in verhouding veel meer Turteltaks dan grote bedrijven. En wie het ongeluk heeft om elektrisch te verwarmen betaalt geen 100 euro Turteltaks, maar 770 euro. Ook dat is onrechtvaardig.

Hoe kan ik meedoen?

Op www.turteltaksproces.be kun je je gratis registreren. Deelname is symbolisch. Je stapt dus niet 'echt' naar de rechtbank, en je zult ook niet persoonlijk opgeroepen worden voor het proces. Het #turteltaksproces is geen class-action. Een dergelijke procedure waarbij een grote groep consumenten samen naar de rechtbank stapt is jammer genoeg niet mogelijk bij het Grondwettelijk Hof. Wel zullen we de volledige lijst met deelnemers symbolisch aan de rechtbank overhandigen.

Moet ik proceskosten betalen?

Neen. Deelname aan het #turteltaksproces is symbolisch en volledig gratis. Er zijn geen verdere kosten aan verbonden. Wil je het proces toch financieel steunen? Je milde gift is welkom op http://pvda.be/steun of rekeningnummer BE05 0011 1514 8675 met “Je naam + steun Turteltaksproces”.

 

Lees ook: Van Freyafactuur tot Turteltaks